Bảng giá - ITHelp.vn
preloader

Bảng Giá Tham Khảo Các Dịch Vụ

  Sản Phẩm Gói Số Lượng Đơn Vị Tính Thời Gian Tổng Tiền
IT HelpDesk/IT Support Gói 0
Thiết Kế Website Gói Không Áp Dụng Cho Thiết Kế 0
Email Doanh Nghiệp Gói 0
Lưu Trữ Cloud Backup Gói 0
Lưu Trữ Cloud Server Gói 0
Thi Công Hạ Tầng Mạng Liên Hệ Chi Tiết
Sửa Máy In Và Nạp Mực Liên Hệ Chi Tiết
Tổng Đài Ảo VoIP Liên Hệ Chi Tiết
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp Liên Hệ Chi Tiết
Tổng Tiền 0
X